Spolek KEEP RESPECT

Na návrh ředitele Rehabilitačního ústavu Kladruby pana Ing. Josefa Hendrych, MBA, bylo na začátku roku 2013 založeno občanské sdružení Keep Respect, které se kromě každoročního pořádání akce v areálu kladrubského rehabilitačního ústavu, bude věnovat i dalším prospěšným činnostem. V roce 2016 se z důvodu změny zákona všechny organizace doposud nazývané „občanské sdružení“ přejmenovaly na „spolek“. Legislativně se tím, kromě změny názvu, nic nezměnilo. Spolek Keep Respect je tedy nadále samostatným subjektem, nezávislým na žádné jiné, státní ani soukromé organizaci.

Původní „občanské sdružení Keep Respect“, registrované dne 8.1.2013 u MVČR
pod č.j. VS/1-1/91475/13-R je nyní vedeno pod názvem „spolek Keep Respect“,
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp.zn. L25205/MSPH.
Korespondenční adresa a sídlo: Keep Respect, 258 01 Kladruby u Vlašimi 34
IČO: 01323741, číslo účtu: 258129207/0300